Esirgenen göze çöp batar

Bir konuda çok fazla titizlenmemen o konunun üstüne gereğinden fazla düşmemelidir. Eğer gereğinden fazla düşersek önce aksilikle, sonra daha büyük aksiliklerle karşılaşırız. Aksilikler birbirini kovalar.
Esirgenen göze çöp batar: Esirgenen göze çöp batar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s